Warszawska
Szkoła Ukraińska

Warszawska
Szkoła Ukraińska

Misja i wizja naszej szkoły

Misja i wizja naszej szkoły

 

Uciekając przed wojną wiele ukraińskich dzieci znalazło schronienie w Warszawie. Wielu z nich wojna odebrała możliwość uczenia się w ich macierzystych szkołach. Warszawska Ukraińska Szkoła (SzkoUA) powstała z pilnej potrzeby zapewnienia tym dzieciom możliwości dokończenia roku szkolnego. Była planowana jako trzymiesięczny projekt. Niestety wojna trwa dalej i SzkoUA jest nadal potrzebna. 

 

Naszym uczniom dajemy możliwość bezpłatnej nauki stacjonarnej w bezpiecznych warunkach: w ich ojczystym języku, w znanym im ukraińskim systemie edukacyjnym i wśród kolegów, którzy mają za sobą podobne doświadczenia. Tworzymy wspierającą się wzajemnie społeczność. Na koniec roku nasi uczniowie otrzymują oficjalne ukraińskie świadectwa.

 

Pamiętając o tym przez co przeszli nasi uczniowie, obok edukacji, każdemu uczniowi zapewniamy opiekę psychologiczną. W razie potrzeby wspieramy całe rodziny. Każde dziecko w SzkoUA otrzymuje ciepły posiłek. W SzkoUA dbamy również o integrację uczniów z polskim społeczeństwem (uczymy języka, historii i kultury polskiej oraz organizujemy spotkania z polskimi rówieśnikami). Nasza kadra jest szkolona przez polskich i zagranicznych specjalistów. Dzięki licznym przyjaciołom społeczność szkolna uczestniczy w niebanalnych wydarzeniach i zajęciach.

 

SzkoUA powstała z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Fundacji Nasz Wybór/Ukraiński Dom, w partnerstwie z Save the Children International, przy wsparciu Polskiej Fundacji Szkolnej oraz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, a także we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy. 

Misja i wizja naszej szkoły

Misja i wizja naszej szkoły

Warszawska Ukraińska Szkoła (SzkoUA) powstaje z pilnej potrzeby zapewnienia ukraińskim dzieciom, które uciekły przed wojną do Warszawy i straciły możliwość uczenia się w swoich szkołach, dokończenia bieżącego roku szkolnego. Chcemy dać dzieciom możliwość nauki w bezpiecznych warunkach: ich ojczystym języku i w znanym im systemie.

SzkoUA działa na zasadzie nauki eksternistycznej – uczniowie przypisani są do kilku szkół w Dawidowie (Obwód Lwowski), ucząc się w Warszawie, stacjonarnie, pod opieką ukraińskich pedagogów. 

Pamiętając o tym przez co przeszli nasi uczniowie w Ukrainie oraz podczas podróży do Polski, obok wsparcia edukacyjnego, szczególnie ważnym dla nas jest wsparcie psychologiczne. SzkoUA dba również o integrację swoich uczniów z polskim społeczeństwem.

SzkoUA powstała z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Fundacji Nasz Wybór/Ukraiński Dom w Warszawie, przy wsparciu Polskiej Fundacji Szkolnej oraz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, a także we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy. 

Wspierają nas

Nasi partnerzy

Fundacja Nasz Wybór/Ukraiński Dom w Warszawie – inicjator projektu SzkoUA i instytucja go prowadząca.

 

Fundacja Nasz Wybór/Ukraiński Dom w Warszawie – inicjator projektu SzkoUA i instytucja go prowadząca.

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie – inicjator projektu SzkoUA, KIK koordynował powstanie szkoły oraz ma pieczę nad jej funkcjonowaniem na co dzień.

Save the Children– organizacja partnerska Domu Ukraińskiego / Fundacji Nasz Wybór, która wspiera kilka programów i działań, w tym edukację twarzą w twarz dla dzieci z Ukrainy w Polsce.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone na tej stronie reprezentują poglądy SzkoUA i niekoniecznie reprezentują poglądy Save the Children International.

Norwegian Refugee Council / Norwegian Ministry of Foreign Affairsinstytucje partnerskie Klubu Inteligencji Katolickiej, które wspierają kilka programów i działań, w tym edukację formalną i nieformalną dla dzieci z Ukrainy w Polsce i ich integrację z polskimi rówieśnikami.

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone na tej stronie reprezentują poglądy SzkoUA i niekoniecznie reprezentują poglądy Save the Children International.

Save the Children– organizacja partnerska Domu Ukraińskiego / Fundacji Nasz Wybór, która wspiera kilka programów i działań, w tym edukację twarzą w twarz dla dzieci z Ukrainy w Polsce.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone na tej stronie reprezentują poglądy SzkoUA i niekoniecznie reprezentują poglądy Save the Children International.

Mriy Diy – zapewnia uczniom SzkoUA możliwość formalnego kontynuowania nauki w bezpiecznych warunkach podczas trwania wojny w Ukrainie.

 

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – opiekuje się projektem SzkoUA merytorycznie, a także wspiera w pozyskaniu wolontariuszy, materiałów dydaktycznych i wyprawek dla uczniów.

Wesprzyj naszą inicjatywę

Możesz nas wesprzeć wpłacając darowiznę na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie:
69 1560 0013 2000 1706 4454 5706
z dopiskiem: 'darowizna na cele statutowe – SzkoUA’
lub za pośrednictwem poniższych serwisów:

Kontakt

Warszawska Szkoła Ukraińska

ul. Grójecka 128A, 02-383 Warszawa

+48 733 200 128

pon. – pt. w godz. 9.00-16.00

kancelaria@vshkolu.edu.pl

facebook.com/SzkoUA

69 1560 0013 2000 1706 4454 5706

 (z dopiskiem: 'darowizna na cele statutowe – SzkoUA’)

Kontakt w sprawie obozów:

+48 570 101 249

Kontakt dla mediów:

media@vshkolu.edu.pl