Nauka w SzkoUA jest płatna.

Wysokość Czesnego za rok szkolny 2023/2024 wynosi 5000 PLN,

płatne w 10 ratach po 500 PLN, od września 2023 do czerwca 2024 r.

Czesne jest płatne z góry do 20 dnia poprzedniego miesiąca.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto szkoły 

ze wskazaniem imienia i nazwiska ucznia

Ośrodek Edukacji Montessori

73 1140 2004 0000 3902 8388 3367