W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Zaangażowani w pracę Samorządu uczniowie nabywają wprawy w działalności społecznej, uczą się negocjowania i priorytetyzowania zadań. 

       Wybory Przewodniczącego Szkoły poprzedziła w tym roku burzliwa kampania wyborcza – poza akcją plakatowania szkoły zorganizowano również debaty kandydatów. 6 października odbyły się wybory (uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie SzkoUA), a 9 października ogłoszono wyniki wyborów – Przewodniczącym Samorządu został Marian Hnylianskii