W szkole pracują dwie psycholożki

Inna Hroshkina

           Nataliia Karapata

 Są dostępne codziennie w godz. 8-17.

Udzielają wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Pomoc psychologiczna dla dzieci wymaga pisemnej zgody rodziców

(odpowiednie oświadczenia rodzice podpisują zapisując dziecko do SzkoUA).