Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swoim programie realizuje cele i zadania szkoły, koncentrując się na treściach i działaniach edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania.

     Świetlica szkolna to miejsce, w którym organizowany bezpieczny pobyt dzieci z klas 1-4 przed i po zajęciach szkolnych. Tworzymy warunki do samodzielnego uczenia się. Przyzwyczajamy dzieci do samodzielnej pracy oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez organizację zajęć odpowiednich dla każdego dziecka.

Zapraszamy do świetlicy:)